wtorek, 9 grudnia 2014

Dla dobra Bełchatowa

Minione 12 lat było czasem ciężkiej i solidnej pracy dla Mieszkańców Bełchatowa. Dzięki temu nasze Miasto pięknie się rozwinęło. Szanuję i z pokorą przyjmuję decyzję, którą podjęli Państwo w drugiej turze wyborów samorządowych. Bełchatowianie wybrali zmianę.

Raz jeszcze gratuluję Marioli Czechowskiej - życzę jej, by udało się kontynuować dobry rozwój Bełchatowa zarówno w sferze społecznej, kulturalnej, sportowej, oświatowej, jak i gospodarczej.
Dziś Bełchatów jest w dobrej kondycji - z zadłużeniem na bezpiecznym poziomie, przygotowany do przyjęcia inwestorów i sięgania po kolejne unijne miliony. Jako doświadczony samorządowiec deklaruję, że nadal będę pracować dla dobra Miasta i jego Mieszkańców.

O kluczowych przedsięwzięciach, które zrealizowaliśmy podczas minionych 4 lat przeczytacie Państwo w rozmowie poniżej.

 Jest Pan doświadczonym samorządowcem, który w swoich wypowiedziach często podkreśla, że stawia na zrównoważony rozwój. Czemu ma on dla Pana tak wielkie znaczenie?

 Marek Chrzanowski: Bo działając w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju realizujemy przedsięwzięcia, które zaspokajają oczekiwania różnych grup mieszkańców. I to właśnie się dla mnie liczy. Z jednej strony realizowałem działania o znaczeniu dla miasta strategicznym, których pozytywne efekty będą odczuwane jeszcze przez wiele, wiele lat – w tym np. modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, przebudowa systemu oświetlenia ulicznego, uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Co więcej, wszystkie te zadania mają finansowe wsparcie z funduszy unijnych.

Bardzo dużo działo się też na bełchatowskich osiedlach...


 M.Ch.: Ogromne pieniądze angażowaliśmy w szkoły, przedszkola i żłobki – zarówno publiczne, jak i niepubliczne, bo zależy mi na wysokiej jakości nauczania. Budowaliśmy kolejne osiedlowe place zabaw dla dzieci, dbaliśmy o istniejące i tworzyliśmy nowe miejsca do wypoczynku i rekreacji, w tym obiekty sportowe. Samodzielnie lub razem ze wspólnotami mieszkaniowymi tworzyliśmy nowe miejsca parkingowe, remontowaliśmy chodniki i ulice, budowaliśmy kolejne kilometry dróg rowerowych. Wszystko po to, by osiedla były przyjazne mieszkańcom, wyposażone w nowoczesną i funkcjonalną infrastrukturę. Więcej o tym Mieszkańcy mogli przeczytać w Raporcie, który niedawno wydałem – rozwiewam też wątpliwości niektórych osób – Raport został wydany i sfinansowany ze środków mojego Komitetu Wyborczego.


Realizacja przedsięwzięć w osiedlach mieszkaniowych opiera się o pieniądze z budżetu Miasta?

M.Ch.: Nie na każde zadanie można zdobyć dofinansowanie – unijne czy jakiekolwiek inne. Wiele zadań musi być sfinansowanych z portfela samorządu. Dlatego tak ważne jest, by mieszkańcy płacili podatki właśnie w Bełchatowie.

Dzięki konsekwentnej i odpowiedzialnej gospodarce finansowej, którą jako Prezydent Pan prowadził, na przyjazny klimat mogą liczyć też bełchatowscy przedsiębiorcy.

M.Ch.: Zależy mi, by przedsiębiorcy mieli w samorządzie partnera, który wspiera prowadzenie ich działalności m. in. poprzez czytelne procedury załatwiania urzędowych spraw, preferencje ze względu na budowę lub przebudowę budynków i budowli oraz tworzenie nowych miejsc pracy. To preferencje podatkowe, a warunkiem skorzystania z nich jest m.in. utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres 3 lat. W świetle wprowadzonych z mojej inicjatywy uchwał koszty, które miałyby być poniesione na rzecz zwiększenia zatrudnienia, mają szansę być zrekompensowane przez ulgi w podatkach, jakie należne są gminie. Świadomie rezygnowaliśmy z tych podatków, by zachęcać firmy do tworzenia dodatkowych miejsc pracy.

Niedawno ogólnopolskie media podkreślały, że Bełchatów jest miastem, które stawia na nowoczesne rozwiązania. Faktycznie, jesteśmy prekursorem w wielu dziedzinach.

M.Ch.: Jestem w samorządzie po to, żeby robić konkretną robotę dla swojego miasta i mieszkańców. Stosowanie nowoczesnych, funkcjonalnych i przyjaznych środowisku rozwiązań to dla mnie standard. Przykładów takich działań jest sporo. Jednym z nich jest przebudowa oświetlenia ulicznego z systemem inteligentnego sterowania – to przyniesie miastu ogromne oszczędności! Wybudowaliśmy nowoczesny obiekt MCK z jedyną w skali kraju multimedialną ekspozycją o powstawaniu prądu z naszego brunatnego złota. Jako pierwsi opracowaliśmy aplikację mobilną o bełchatowskich terenach inwestycyjnych. Wartością dodaną tych działań jest budowanie dobrego wizerunku Bełchatowa. Bo jesteśmy stolicą paliwowo-energetyczną kraju i stolicą polskiej siatkówki, ale jesteśmy też nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się miastem, co dostrzegają i doceniają media ogólnopolskie oraz inne samorządy.

Dziękuję za rozmowę.

piątek, 5 grudnia 2014

Projekt budżetu na 2015 rok - podstawowe informacje

Nowe inwestycje, wysoka jakość w bełchatowskich szkołach i szereg działań prozdrowotnych - to tylko przykłady przedsięwzięć, które będą realizowane w przyszłym roku. Na podstawie wniosków mieszkańców i własnych spostrzeżeń i doświadczeń przygotowaliśmy projekt budżetu, który zabezpiecza pieniądze na rozwój wszystkich sfer życia społeczno - gospodarczego.


Według projektu budżetu w 2015 roku Miasto zamierza wydać dokładnie 176 mln 370 tys. 030 zł. Najwięcej, bo prawie 64 mln zł (z czego jedynie ok. 34 mln zł to dotacja z budżetu państwa) - to środki na bełchatowską oświatę, tj. szkoły i przedszkola - zarówno publiczne jak i niepubliczne. Ponad 25 mln zł to środki, jakie z budżetu Miasta mają zostać przeznaczone na inwestycje - do tego dojdą pieniądze pozyskane z funduszy zewnętrznych. Dochody Miasta planowane są zaś na wysokości 171 mln zł.
Projekt budżetu na kolejny rok ponownie pokazuje, że gospodarka finansowa miasta jest prowadzona w sposób odpowiedzialny i zapewniający ciągły postęp. Zawsze stawiałem na zrównoważone zarządzanie, które zapewnia rozwój na wszystkich płaszczyznach Miasta. Co ważne nasze zadłużenie jest na bezpiecznym poziomie.


Najważniejsze inwestycje, które zapisaliśmy w projekcie budżetu na 2015 rok:
 • budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Zamoście z Al. Jana Pawła II;
 • dokończenie przebudowy ul. Piotrkowskiej;
 • PT i budowa ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej;
 • budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z rondem Hallera;
 • budowa infrastruktury drogowej w rejonie ogródków działkowych;
 • budowa ul. Ludwikowskiej;
 • PT i budowa nawierzchni ul. Sadowej;
 • realizacja inwestycji drogowych w os. Binków, Ludwików, Olsztyńskim i Politanice;
 • zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;
 • budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w os. Binków;
 • rewitalizacja terenów zieleni w parku nad Rakówką;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego z systemem inteligentnego sterowania na terenie całego miasta;
 • opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
 • budowa miejskiej strzelnicy sportowej.

czwartek, 18 września 2014

Nasi kandydaci do Rady Miejskiej

OkręgImię i nazwiskoOkręgImię i nazwisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Marek Migoń
Sławomir Załęczny
Marian Grzegorz Zieliński
Karol Kowalski
Janusz Kuśmierek
Grzegorz Muskała
Dariusz Matyśkiewicz
Magdalena Chrzanowska
Sebastian Kosik
Krzysztof Wata
Leszek Szczepaniak
Paweł Wójcik
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Paweł Koszek
Ewa Skorupa
Artur Morawiec
Paweł Walczak
Marcin Plisiecki
Dariusz Tąpała
Andrzej Zając
Andrzej Hofman
Ryszard Retek
Barbara Leszczyńska
Zbigniew Rydz

Konwencja wyborcza PLUSa za nami!

Pierwsza w Bełchatowie konwencja wyborcza za nami! KWW PLUS przedstawił naszych kandydatów do Rady Miejskiej i do Rady Powiatu oraz kandydata do sprawowania funkcji gospodarza miasta. Sala kinowa MCK była szczelnie wypełniona - dziękujemy członkom i sympatykom PLUSa za tak liczne przybycie!

>>> GALERIA ZDJĘĆ
czwartek, 4 września 2014

Centralny Przystanek Autobusowy w Bełchatowie

Dworzec autobusowy w Bełchatowie - a raczej jego brak, ciągle budzi emocje. Media lokalne też na sprawę nie pozostają obojętne. I dobrze, bo dworzec był wspólnym dobrem mieszkańców Bełchatowa. Nie może być tak, że ten wspólny majątek się sprzedaje, a pieniądze pochodzące ze sprzedaży przeznacza na bliżej nieokreślone cele. Nie było mojej zgody, by ktoś, kto nie dba o interes mieszkańców był prezesem spółki komunalnej. Jako Prezydent Miasta Bełchatowa zawsze na pierwszym miejscu stawiam dobro mieszkańców.

Cieszę się, że osoba, która pozbawiła mieszkańców dworca autobusowego nie proponując żadnej alternatywy nie tylko nie jest już prezesem PKS, ale nawet pracownikiem tej firmy - to najlepszy dowód na to, że i Rada Nadzorcza i nowy prezes podzielili moje zdanie w tej sprawie.

Dziś mamy informacje, że kwestia braku dworca zostanie w niedalekiej przyszłości rozwiązana - już jutro ma być przekazany plac budowy firmie, która będzie wykonywać Centralny Przystanek Autobusowy w Bełchatowie. Powstanie on przy ul. Czaplinieckiej, niedaleko Szpitala Wojewódzkiego na tzw. krańcówce autobusowej.

czwartek, 28 sierpnia 2014

Ice Bucket Challenge, czyli pomagamy fundacji Dawców komórek macierzystych

23 sierpnia, Plac Narutowicza w Bełchatowie - piękny słoneczny dzień! Konrad Piechocki nominował mnie w ogólnoświatowej akcji Ice Bucket Challenge... Nie często zdarza się, żebym stał cały mokry - od stóp do głów, w centrum miasta :-) Była świetna zabawa! Pamiętajmy jednak, że w całej akcji chodzi o coś znacznie ważniejszego. Chodzi o to, by popularyzować ideę izolowania komórek macierzystych z dorosłych organizmów po to, by pomagać chorym.

Właśnie dlatego, prócz udziału w zabawie zdecydowałem się wpłacić darowiznę na rzecz Fundacji Baza Dawców Komórek Macierzystych. Wszystkich nominowanych i tych, którzy podejmują wyzwanie zachęcam do tego samego.